Centrum Medyczne IMA-MED
ul. Gęsia 19
20-719 Lublin

Diagnostyka

Badanie echokardiograficzne (echo serca, usg serca)

Jest badaniem nieinwazyjnym oceniającym: budowę serca, wielkość jam serca oraz szerokość aorty, grubość i kurczli- wość ścian serca, budowę i funkcję zastawek serca, istnienie ewentualnych nieprawidłowych połączeń ( przecieków ) między jamami serca, obecność ewentualnego płynu w worku osierdziowym. Echo serca jest obecnie podstawowym badaniem wykonywanym w diagnostyce większości sc.

Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej. Głowicę z żelem przykłada się w kilku miejscach klatki piersiowej aby uzyskać odpowiednie projekcje niezbędne do kompleksowej oceny serca.


24 lub 48-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera

Jest badaniem nieinwazyjnym służącym do diagnostyki zaburzeń rytmu serca, wykrywania niemego (bezobjawowego) niedokrwienia serca. Służy jako jeden z podstawowych elementów diagnostyki utrat przytomności, zasłabnięć, zaburzeń równowagi, zawrotów głowy, kołatań serca. Badanie polega na ciągłym zapisie ekg w czasie całej doby ( sen, praca, ruch, odpoczynek) przy pomocy cyfrowego rejestratora przymocowanego do paska. Dysponujemy rejestratorami prowadzącymi zapis 3 lub 12-kanałów.


24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego
(holter ciśnieniowy, ABPM)

Badanie nieinwazyjne służy do diagnozowania oraz kontrolowania skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego. Umożliwia wykrycie nadciśnienia białego fartucha. Badanie polega na 24-godzinnym monitorowaniu ciśnienia tętniczego przy pomocy rejestratora przymocowanego do paska i połączonego z mankietem na ramieniu. Pomiary prowadzone mogą być z różną częstością zależnie od potrzeb, pory dnia i nocy ( zazwyczaj w ciągu dnia co 15-20minut, w nocy co 30-60 minut).


Próba wysiłkowa na bieżni

Jest nieinwazyjnym badaniem służącym do oceny reakcji serca na kontrolowany, stopniowo wzrastający wysiłek fizyczny. W trakcie badania ocenie podlega zapis EKG, ciśnienie tętnicze, częstość rytmu serca oraz objawy zgłaszane przez pacjenta. Badany wykonuje narastający stopniowo wysiłek fizyczny poprzez marsz po ruchomej bieżni z coraz większą prędkością i pod coraz większym kątem nachylenia. Próba trwa do momentu osiągnięcia zakładanego tętna maksymalnego, wystąpienia objawów klinicznych lub nieprawidłowych zapisów EKG. Badanie jest pomocne w wykrywaniu choroby wieńcowej lub zaburzeń rytmu serca wywoływanych wysiłkiem fizycznym.


USG jamy brzusznej

Nieinwazyjne badanie służy do oceny narządów jamy brzusznej.


USG szyi

Służy do nieinwazyjnej oceny głównie wielkości, struktury i ukrwienia tarczycy, występowania ewentualnych guzków, do oceny węzłów chłonnych szyi.


USG doppler

Badanie służące głównie do oceny przepływów w naczyniach, oceny ewentualnych zwężeń, skrzeplin wewnątrz naczyń.