Diabetologia

Poradnia Diabetologiczna świadczy usługi z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia cukrzycy typu I i II, leczenia pompami insulinowymi, opieki nad ciężarną z cukrzycą, leczenia zaburzeń lipidowych, diagnostyki i leczenia otyłości, profilaktyki powikłań cukrzycowych. Umożliwiamy prowadzenie na miejscu konsultacji kardiologicznych chorych z cukrzycą.

Na miejscu wykonujemy niezbędne badania diagnostyczne takie jak:

  • badanie echokardiograficzne
  • 24 lub 48-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera
  • badanie EKG
  • 24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego
  • próby wysiłkowe na bieżni