Kardiologia

Poradnia kardiologiczna świadczy usługi z zakresu profilaktyki, diagnostyki nieinwazyjnej i leczenia schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Prowadzimy opieką nad pacjentami z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca, wadami zastawkowymi serca, kardiomiopatiami, niewydolnością serca, zaburzeniami gospodarki lipidowej.

Na miejscu wykonujemy niezbędne badania diagnostyczne takie jak:

  • badanie echokardiograficzne
  • 24 lub 48-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera
  • badanie EKG
  • 24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego
  • próby wysiłkowe na bieżni

Umożliwiamy prowadzenie na miejscu konsultacji diabetologicznych u chorych ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego.