Gabinet pielęgniarki POZ

Pielęgniarka sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej pacjentami na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zleceń na zabiegi i procedury medyczne, których wykonanie możliwe jest w trybie ambulatoryjnym (m.in. iniekcje domięśniowe, dożylne, podskórne, podłączenie kroplówki, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar stężenia glukozy we krwi, pobieranie krwi do badań analitycznych, wykonanie ekg, ważenie).

Świadczenia pielęgniarskie udzielane są również w warunkach domowych na podstawie zlecenia lekarza POZ u osób, których schorzenia uniemożliwiają kontakt osobisty z gabinetem pielęgniarki. Ponadto pielęgniarka uczestniczy w monitorowaniu rozwoju zadeklarowanych dzieci i młodzieży w postaci wizyt patronażowych, prowadzonych testów przesiewowych stosownych do wieku rozwojowego.