Lekarz rodzinny

Posiadamy aktualną umowę z NFZ na świadczenie bezpłatnych usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Lekarz sprawuje kompleksową opiekę lekarską w zakresie swoich możliwości nad zadeklarowanymi do niego pacjentami ukierunkowaną na promocję zdrowia, profilaktykę, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności oraz usprawnianie i pielęgnację świadczeniobiorcy w chorobie. Świadczenia lekarskie realizowane są w na miejscu w przychodni oraz w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi - poprzez porady udzielane w domu.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia pomoc medyczną w naszej przychodni codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00-18.00.

 

Codziennie po godzinie 18.00 oraz w soboty, niedziele i święta od 01.10.2017 pacjenci zapisani do lekarza rodzinnego w Centrum Medycznym IMA-MED objęci są opieką lekarsko-pielęgniarską świadczoną przez:

  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Kraśnicka 100; 20-718 Lublin; tel.: 81 537 40 47

W przypadku nagłego zachorowania, urazu, wypadku, porodu lub innego zdarzenia zagrażającego życiu lub poważnemu uszczerbkowi na zdrowiu należy wezwać karetkę Pogotowia Ratunkowego dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112.