Gabinet położnej POZ

Położna POZ prowadzi wizyty patronażowe obejmujące opiekę nad noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia oraz nad kobietą w okresie połogu. Ponadto położna prowadzi promocję zdrowia, edukację kobiet w ciąży oraz w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowującą kobiety do odbycia porodu i rodzicielstwa (praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią) oraz prowadzi opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub ginekologiczno-onkologicznej w okresie od wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej